Dyrektor Miejskiego Domu Kultury ogłasza zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski na zadaniu pn.: Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyniku (PDF)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 37 (PDF)

Zał. 1 Formularz ofertowy (DOC)

Zał. 2 Projekt umowy (PDF)

Zał. 2.1 Zakres zadań i czynności (DOC)

Zał. 2.3 Wykaz elementów rozliczeniowych (XLS)

Zał. 2.4 Wykaz osób (DOC)

Zał. 3 Wzór gwarancji (DOC)

Zał. 4 Zobowiązanie do oddania zasobów (DOC)

Zał. 5 Wykaz usług (DOC)

Formularz_RODO