Miejski Dom Kultury ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na kompleksowej realizacji nagłośnienia koncertów w ramach Markowego Festiwalu w dniach 4 – 8.08.2021,
w Świnoujściu, których organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, obejmującej montaż, próby, realizacje, demontaż.

Informacja o wyniku postępowania

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe 7/MDK/2021

Załącznik nr 1 do zapytania

Załącznik nr 1 do zapytania_stage plan

Załącznik nr 2 do zapytania

załącznik nr 3 do zapytania 

Załącznik nr 4 do zapytania

Załącznik nr 5 do zapytania

Załącznik nr 6 do zapytania

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – formularz oferty

Załącznik nr 8 do zapytania – wzór umowy

Załącznik nr 9 do zapytania – klauzula informacyjna

Załącznik nr 1 do Oferty

Załącznik nr 2 do Oferty

Załącznik nr 3 do Oferty

Załącznik nr 4 do Oferty

Skip to content