Miejski Dom Kultury ogłasza zapytanie ofertowe świadczenie usługi polegającej na kompleksowej realizacji oświetlenia scenicznego koncertów w ramach Markowego Festiwalu (oświetlenie, multimedia)
w dniach 4 – 8.08.2021, w Świnoujściu, których organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, obejmującej montaż, próby, realizacje, demontaż.

Informacja o wyniku postępowania

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe 8.MDK.2021

załącznik nr 1 do zapytania

Załącznik nr 2 do zapytania

Załącznik nr 3 do zapytania

Załącznik nr 4 do zapytania

Załącznik nr 5 do zapytania

Załącznik nr 6 do zapytania

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – formularz oferty

Załącznik nr 8 do zapytania – wzór umowy

Załącznik nr 9 do zapytania – klauzula informacyjna

Załącznik nr 1 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 3 do oferty

Załącznik nr 4 do oferty

 

 

Skip to content