Dwoisty, świadomie sprzeczny, tytuł wystawy prac graficznych, artysty Jacka Walczaka i rodzajowej, codziennej fotografii Jana Walczaka, rozciąga się w przestrzeni wspólnego pejzażu. Tego codziennego, dotkniętego wspólnym czasem przemijania, realnego, ujętego w fotografiach Jana. I tego metafizycznego, wynikającego z artystycznej kreacji, autorstwa Jacka. Tak wygląda wystawa, którą można oglądać w Galerii Art MDK.

Cykl grafik Jacka Walczaka, stanowiący część wystawy, inspirowany jest twórczością wybitnego holenderskiego grafika, przedstawiciela op-artu, Mauritsa Eschera. Figury niemożliwe, które wykorzystywał w swoich grafikach, pojawiają się także w pracach Jacka Walczaka, choć ignoruje on, jawny mimetyzm przedstawień swojego poprzednika. Kierując się, w stronę strukturalnego taszyzmu. Ojciec i syn, to dwie figury, istniejące w umownym pejzażu i używających wspólnego czasu. Zarówno tego mitycznego, ontologicznego, jak i realnego, rzeczywistego. Dwie figury. Wspólne, choć różne. Ale możliwe do opisania, w formie wystawy.

Prezentowane na wystawie, grafiki Jacka Walczaka, to w znakomitej większości prace graficznie monochromatyczne, będące opisem poszczególnych etapów, jego artystycznej podróży. I właśnie z podróży, ale tych małych, cennych. Ponieważ małe odległości, nie pozwalają nam na ucieczkę od samych siebie, pochodzą zdjęcia Jana Walczaka. W pejzażu, przenikają się obaj. Na fotografiach Jana, pejzaż jest realny, uwidaczniający szarość i pospolitość codziennego świata. Którego powtarzalność, nawet najpiękniejsze ujęcia, czyni banalnymi. Bo życie w swej niezliczonej masie powieleń bywa nudne. I tylko z trudem zdobyta, jednostkowość, przywraca mu właściwy wymiar. Jacek Walczak zdobywa autonomię, w twórczej pracy. Natomiast Jan, tak jak czynią to filozofowie, poprzez głęboki namysł nad sobą. W trakcie krótkich, ale uważnych wycieczek w głąb siebie. Pod pozorem adoracji pejzażu. I aby tego nie utracić, tej własnej autonomii, spotkać się mogą obaj, tylko w pejzażu niemożliwym.

Wystawę można oglądać do połowy marca, od wtorku do soboty w godzinach 12.00 do 18.00.

„Pejzaż niemożliwy”, Jacka i Jana Walczaków | Galeria Art

Skip to content