Miejski Dom Kultury w Świnoujściu ogłasza zapytanie ofertowe na „Opracowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej dla Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu”.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania strona WWW

Zapytanie ofertowe nr 9 MDK skan

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 9 MDK 2023 OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 9 MDK 2023 Harmonogram

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 9 MDK 2023 – formularz

Załącznik nr 1 do formularza oferty_strona

Załącznik nr 2 do formularza oferty_osoby strona

Załącznik nr 3 do formularza oferty_potencjał techn.STRONA

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 9 MDK 2023- wzór umowy ostateczny

klauzula_informacyjna_MDK_2023

Skip to content