Miejski Dom Kultury w Świnoujściu ogłasza zapytanie ofertowe nr 8/MDK/2023 na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu ochrony fizycznej osób i mienia podczas imprez (w tym imprez masowych), których organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, obejmującej czas przygotowań i realizację imprez.

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe 8/MDK/2023

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy 2023

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Załącznik nr 4 do formularza oferty

 

Skip to content