Miejski Dom Kultury w Świnoujściu ogłasza przetarg nieograniczony na „Dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej części terenu przyległego do Muszli Koncertowej, położonego w dzielnicy nadmorskiej przy promenadzie w Świnoujściu, z przeznaczeniem na ogródek letni w okresie: od 22 kwietnia 2022 r. do 21 kwietnia 2025 r.”.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarz. Nr 5 zatwierdzenie trybu przetargu

Zarz. Nr 6 ogłoszenie o przetargu i powołanie komisji

Zał nr 1 do Zarzadzenia nr 6 ogłoszenie o przetargu

Zał nr 2 do zarządzenia nr 6 regulamin przetargu

Zał nr 1 do regulaminu

Zał nr 2 do regulaminu UMOWA

Zał nr 3 do regulaminu formularz ofertowy

zał nr 4 do Regulaminu protokół

Skip to content