Polityka Prywatności

Administrator/Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.

Inspektor ochrony danych w Miejskim Domu Kultury Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1 72-600 Świnoujście, telefon: tel. (fax) 91 321 59 49; iod@mdk.swinoujscie.pl

Informuję o prawie żądania od Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora/Miejskiego Domu Kultury w Świnoujście zamieszczona jest na stronie BIP oraz na stronie : https://www.mdk.swinoujscie.pl/polityka-prywatnosci/

Skip to content