Miejsce sztuki to interdyscyplinarna platforma, na której poruszane są zagadnienia związane z tożsamością i społecznymi funkcjami sztuki na pograniczu kulturowym, rozumianym poprzez etos, ale i jako „obrzeże obrazu”. Posługując się językiem „widzenia peryferyjnego”, ms44 wnikliwiej bada i analizuje otoczenie. Świadomie marginalizując to, co oficjalne i wymagalne poprzez polityczną, społeczną i kulturową poprawność. Istota takiego spojrzenia pozwala wydobyć granicę pomiędzy twórczością a życiem, aby móc ja przekraczać, rozumiejąc sztukę jako transgresję. I prowadząc ku temu, by „widzenia” nie rozpatrywać jedynie w kategoriach biologicznych, lecz jako skomplikowany proces myślowy.

Adres korespondencyjny:

Galeria Sztuki Współczesnej – miejsce sztuki44

ul.Armii Krajowej13
72-600 Świnoujście
skrytka pocztowa 498

Pijmy czerń każdego dnia

Jan Bociaga, malarz, rysownik, jest kolejnym artystą dopełniającym archipelag 44wysp, pełniąc równocześnie rolę jego żywej pamięci. Ukorzenił się w wyspach, utrwalając tym samym naszą wspólną przestrzeń. Poprzez swoją sztukę zlicza codzienność, notuj...

87 rysunków Jerzego Pawełczyka

Kultura, sztuka, tworzą przestrzeń w której osadza się pamięć o ludziach i miejscach w których żyli i żyją. W Galerii Sztuki Współczesnej ms44, rozpoczynamy nowy, kilkuletni, cykl wystawienniczy „wyspy ukorzenione”. Sobotnia wystawa, na otwarcie któr...

Zupełnie Nowa Mitologia w ms44

Kontynuacja i podsumowanie realizowanego w trakcie roku 2021 cyklu „Zupełnie Nowa Mitologia”, opowiadającego o naszych wyspach i ich historii. W grudniowej odsłonie sześć artystek i troje fotografików, analizuje mity, opowiadania, wpływającyce na for...
Skip to content