Spotkania z polską literaturą i jej twórcami, to nowy cykl całorocznych wydarzeń artystycznych w Galerii Sztuki Współczesnej ms44. Rozpoczynamy 2 października od wyspiarskiego akcentu, spotkania literackiego z twórczością Marka Żymły w ramach cyklu „Miejsce literatury w Miejscu sztuki”.

Bronisław Maj pisząc o twórczości Marka stwierdza: „Poezja Marka Żymły , to poezja, w której toczy się takie walki, gdzie stawką jest życie. To poezja pytań fundamentalnych i ostatecznych. To poezja której istota jest poważna rozmowa. Wszystko „dzieje się” tu w surowej, jakby „oczyszczonej” przestrzeni między człowiekiem a człowiekiem, między człowiekiem a Bogiem, między człowiekiem a śmiercią, czasem, przemijaniem. Świat tej poezji, świat jej bohatera, jest więc w szczególny sposób „ograniczony”, zamknięty, sprowadzony do tego, co elementarne. Ma to zapewne wpływ na język poetycki: ascetyczny, oszczędny, najprostszy. „ Zacznijmy więc, od początku, od korzeni wyspy. Zapraszamy serdecznie 2 października (sobota), tradycyjnie o godzinie 18.00 do galerii ms44, przy ulicy Armii Krajowej 13, warto.

„Czytajmy go ze świadomością ze są to naprawdę wiersze dla dorosłych, wiersze dla tych, nie lękają się stanąć twarzą w twarz z zachwycającą, ale i przerażającą prawdą o naszej tu ziemskiej przygodzie. Poeta – ten poeta – już to uczynił. Za nas, dla nas. Idźmy za nim… czytajmy…”

Tak więc za namową i zachętą Bronisława Maja ( znakomitego poety ) zapraszamy do spotkania, rozmowę z twórcą będzie moderował kurator galerii ms44 Andrzej Pawełczyk a pytania i interakcja ze strony uczestników jest pożądana.

Marek Żymła, urodził się 18 maja 1956 r. w Wałbrzychu. Od roku 1969 mieszkał w Szczecinie. W latach 1975-80 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od roku 1981 mieszka na wyspach w Świnoujściu.

Opublikowane tomiki wierszy:

„Czekanie na Słowo”, 1993, Ottonianum, Szczecin
„Suma”, 2012, Wydawnictwo Forma, Książnica Pomorska, Szczecin
„Czerń matka Bieli”, 2020, Wydawnictwo Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp, Szczecin

Skip to content