Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu  informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonego pisemnego przetargu ofert na: 3 letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej część terenu przyległego do budynku zaplecza Amfiteatru przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu, pod prowadzenie  „Ogródka gastronomicznego„

 

Nr sprawy: 1/D/MDK/2012

Termin składania ofert: do dnia 26 marca 2012r. do godziny 15:00.

Przyczyna unieważnienia: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.