Miejski DomKultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, zaprasza do składania ofert na: „Wynajem luksusowego autokaru wraz z kierowcami, do transportu uczestników miejskiego chóru Logos do Grecji”

Szczegółowy opis zapytania w pliku do pobrania

Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy