07.12.2012

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, zaprasza do składania ofert na: „Dostawę środków higienicznych i czystości na potrzeby Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu w 2013 roku”

Szczegółowy opis Zapytania w pliku do pobrania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2- formularz ofertowy

Załącznik nr 3- wyceniony wykaz towarów