07.12.2012

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, zaprasza do skladania ofert na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Filii MDK w Karsiborzu przy ul.1-go Maja 40 w 2013 i 2014 roku”

Szczegółowy opis Zapytania w pliku do pobrania

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2- formularz ofertowy