ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/MDK/2012 z dnia 11 stycznia 2012r na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: „Dostawa sprzętu na wyposażenie studia radiowego dla Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu” –  CPV-32.30.00.00-6

Szczegółowy opis zamówienia w pliku do pobrania:

plik do pobrania – zapytanie o ofertę 

plik do pobrania – formularz cenowy