Na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, mobilnego podestu scenicznego wraz z akcesoriami.

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 52/MDK/2016

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Zmiana nr 1 do umowy

Załącznik nr 3 – protokół odbioru ilościowego i jakościowego