Zapytanie ofertowe nr 47/MDK/2017 z dnia 06.12.2017 r. na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Filii MDK w Świnoujściu – Karsiborzu przy ul. 1-go Maja 40.

Pliki do pobrania:

Wyłonienie wykonawcy

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 projekt umowy

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 oświadczenie jakość paliwa