Zapytanie ofertowe nr 45/MDK/2017 z dnia 29.11.2017 r. zakup wraz z dostawą projektora instalacyjnego Epson EB-G7905U wraz z osprzętem.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze

1. Zapytanie ofertowe – projektor

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 45

3. Załącznik nr 2 projekt umowy

4. Załącznik nr 3 protokół odbioru