Na wykonanie usługi o wartości szacunkowej do 30000 euro pn.: Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej i olejowej w obiektach Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu.

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Formularz oferty