Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, zaprasza do składania ofert na „Dostawę fabrycznie nowych mikrofonów wraz z okablowaniem i sprzętem nagłośnieniowym”

Informacja o wyborze oferty

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3