Miejski Dom Kultury w Świnoujściu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Ochrona fizyczna imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury, obejmującą czas przygotowań i realizację imprez”.

Dokumenty do pobrania:

Wynik zapytania ofertowego (PDF)

Zapytanie ofertowe nr 4.MDK.2020 (PDF)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 4.MDK.2020 (PDF)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 4.MDK.2020 (DOC)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 4.MDK.2020 (PDF)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 4.MDK.2020 (PDF)

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 4.MDK.2020_projekt umowy (PDF)

Załącznik nr 1 do Umowy Nr ….MDK.2020_projekt (PDF)