Miejski Dom Kultury w winoujsciu zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: „Kompleksowa obsługa sanitarna imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w 2013 roku obejmująca czas przygotowań i realizacji imprez”

Szczegółowy opis Zapytania w pliku do pobrania

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 – wzór umowy