Miejski Dom Kultury w Świnoujściu ogłasza Zapytanie ofertowe nr 3/MDK/2021 na ochronę fizyczną osób i mienia podczas imprez (w tym imprez masowych), których organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, obejmującej czas przygotowań i realizację imprez.

Informacja o wyniku postępowania (PDF)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Załącznik nr 4 do formularza oferty

Wzór umowy – załącznik nr 2 do Zapytania (PDF)

Załącznik nr 1 do umowy (PDF)

Klauzula informacyjna – załącznik nr 3 do Zapytania (PDF)

Skip to content