Miejski Dom Kultury w Świnoujściu ogłasza Zapytanie ofertowe nr 23/MDK/2020 na wykonanie okresowego rocznego przeglądu: oświetlenia dróg ewakuacyjnych w obiektach, klapy dymowej w Amfiteatrze, głównego włącznika prądu w obiektach, pomiaru rezystencji izolacji kabli i przewodów NN, pomiaru rezystencji wyciągarek łańcuchowych.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze oferty (skan/PDF)

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Skip to content