Miejski Dom Kultury w Świnoujściu ogłasza zapytanie ofertowe nr 20/MDK/2020 z dnia 25.11.2020 roku na „Dostawę w okresie od 1.01.2021 r.do 31.12.2023 r. oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Filii Nr 3 Miejskiego Domu Kultury w Karsiborzu przy ul. 1 – go Maja 40 – w ilości ok. 7 000 litrów/rok.

Protokół rozeznania cenowego

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 20/MDK/2020 (PDF)

Załącznik nr 1 formularz ofertowy (DOCX)

Załącznik nr 2 – projekt umowy (PDF)

Załącznik nr 3 oświadczenie (PDF)

Załącznik nr 4 oświadczenie wymagań paliwa (PDF)