Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przegląd i konserwację urządzenia UPS Sentinel 5 Plus 10 kVA, wymianę akumulatorów, kondensatorów i wentylatorów”.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze oferty 16.MDK.2020 (PDF)

Zapytanie ofertowe 16.MDK.2020 (PDF)