Miejski Dom Kultury w Świnoujściu zaprasza do złożenia ofert na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu”.

Dokumenty do pobrania:

  1. Protokół rozeznania cenowego zamówienia publicznego (PDF)
  2. Zapytanie ofertowe
  3. zał. nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamownienia
  4. zał. nr 1.1 do zapytania ofertowego; zał. nr 1 do umowy – zakres zadań i czynnosci wykonawcy
  5. zał. nr 2 do zapytania ofertowego; zał. nr 2 do umowy – formularz ofertowy
  6. zał. nr 2.1 do zapytania ofertoweg; zał. nr 3 do umowy – wykaz elementów rozliczeniowych
  7. zał. nr 2.2 do zapytania ofertowego; zał. nr 4 do umowy – wykaz osób, którym zostaną powierzone kluczowe stanowiska
  8. zał. nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy
  9. zał. nr 4 do zapytania ofertowego – warunki udziału w postepowaniu oraz kryteria ocen oferty