Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1 zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej (konserwacja, serwis bieżący i naprawa) elektronicznych systemów ochrony będących w ewidencji Miejskiego Domu Kultury”.

Dokumenty do pobrania

  1. Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego (PDF)
  2. Zapytanie ofertowe (PDF)
  3. Formularz ofertowy (DOC)
  4. Projekt umowy (PDF)
  5. Klauzula informacyjna – poniżej 3000 euro (DOC)