Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1 zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Całodobową ochronę elektroniczną w sześciu obiektach zarządzanych przez MDK w Świnoujściu.

Załączniki do pobrania:

  1. Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF)
  2. Zapytanie ofertowe nr 12 (PDF)
  3. Formularz ofertowy (DOC)
  4. Projekt umowy (PDF)
  5. Załącznik nr 1 do Projektu umowy (PDF)
  6. Klauzula informacyjna – poniżej 3000 euro (DOC)