ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11 /MDK//2016 z dnia 22.03.2016r.

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro pn.: „Ochrona fizyczna imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury, obejmująca czas przygotowań i realizacji imprez” CPV 79.71.00.00-4

Protokół z rozeznania cenowego

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Projekt umowy