Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, zaprasza do składania oferty cenowej na: dzierżawę terenu w Amfiteatrze Miejskim im. Marka Grechuty przy ul. Chopina 30 na sprzedaż artykułów spożywczych oraz alkoholu niskoprocentowego podczas imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Świnoujściu.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załącznik nr 1 (PDF)