Dyrektor Miejskiego Domu Kultury ogłasza zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski na zadaniu pn.: Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wybór oferty (PDF)
  2. Zapytanie ofertowe (PDF)
  3. Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (DOC)
  4. Zał. 1.1 OPZ – wykaz robót (DOC)
  5. Zał. 2 Formularz ofertowy (DOC)
  6. Zał 2.1 Wykaz el. rozliczeniowych (XLS)
  7. Zał 2.2 Wykaz osób (DOC)
  8. Zał. 3 Projekt umowy (DOC)
  9. Zał. 4 Warunki udziału (DOC)
  10. Wzór oświadczenie_RODO (DOC)