Miejski Dom Kultury w Świnoujściu pozyskał dofinansowanie na zagospodarowanie terenu po Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsiborze, u zbiegu ulic 1Maja i Ogrodowej.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 16 kwietnia 2019 r.
Koszt inwestycji: 212 380 PLN z czego 85% to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020. Na wkład własny stanowiący 15% kosztów inwestycji Miejski Dom Kultury otrzymał dotację celową z budżetu Gminy Miasto Świnoujście.
Powstały plac wypoczynkowy otwarty będzie cały rok i wykorzystywany zarówno przez turystów odwiedzających wyspę Karsibór, w tym rowerzystów (bezpośrednie sąsiedztwo szklaku rowerowego „Dookoła Wyspy Karsibór” o długości 21 km), jak i przez mieszkańców wyspy.


Projekt obejmował zarówno projektowanie, wszelkie uzgodnienia, jak i prace budowlane. Zakres robót budowlanych obejmował także przygotowanie terenu pod inwestycję wraz z niezbędnymi pracami demontażowymi i rozbiórkowymi.
Plac wypoczynkowy został wyposażony w elementy małej architektury: zadaszoną wiatę, ławostoły, stojaki na rowery, pojemniki na odpady, gablotę informacyjną, zabawki dla dzieci.
Ponadto utworzone zostały miejsca postojowe dla 4 samochodów osobowych ( tym jedno dla osoby niepełnosprawnej).
W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Miasta Świnoujście – obszaru morskiego i rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez budowę punktu rekreacyjnego w Karsiborze”.

 

 

Skip to content