W związku z trwająca epidemią COVID-19, można składać wnioski w sprawie czasowego ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości gminnych znajdujących się granicach administracyjnych Gminy Miasto Świnoujście.

Zasady składania wniosków.

Miejsce złożenia
Wniosek można pobrać z naszej strony, wystarczy kliknąć (kliknij tu) lub w zakładce „Do pobrania”

Wnioski prosimy składać drogą mailową na adres: sekretariat@mdk.swinoujscie.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem
Przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub inne podmioty prowadzące działalność zarobkową w dzierżawionym/najmowanym przedmiocie umowy

Termin i sposób załatwienia sprawy
14 dni od dnia złożenia wniosku. Zawiadomienie przesłane na skrzynkę elektroniczną wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Podstawa prawna
Zarządzenie nr 235/2020 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Świnoujście nie objętych Zarządzeniem nr 202/2020 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 17 marca 2020 oraz Zarządzeniem nr 203/2020 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 17 marca 2020 r.

Wymagania wnioski i dokumenty
Oświadczenia zawarte w treści wniosku

Opłaty
Brak

Zarządzenie nr 235/2020 (PDF)

Wniosek_w_sprawie czasowego_ustalenia_stawki_czynszu (DOC)