Od dnia 6 września rozpoczynamy zapisy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Miejskim Domu Kultury. Zapraszamy nowych i stałych Słuchaczy UTW do zapoznania się z informacjami dotyczącymi organizacji nowego roku akademickiego 2021/2022.

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/ 2022

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚWINOUJŚCIU

INFORMACJE DLA NOWYCH SŁUCHACZY

Zapisy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 1. Zapisy nowych Słuchaczy od dnia 6 września 2021 do 28 września 2021 tylko telefonicznie we wtorki i czwartki tel. 91 327 87 65 w godzinach: 10.00 – 12.00 lub mailowo utw@mdk.swinoujscie.pl w inne dni nieczynne!
 2. Biuro UTW pokój nr 308 II piętro Miejskiego Domu Kultury nieczynne do dnia 6 października 2021 roku. Praca zdalna (telefon, mail)
 3. Warunkiem przyjęcia do UTW jest wypełnienie kwestionariusza oraz opłacenie wpisowego w wysokości 50 zł.
 4. Ze względu na pandemie koronawirusa wpłaty można będzie dokonać tylko na konto MDK dopiero po zarejestrowaniu zgłoszenia Słuchacza przez Koordynator UTW Barbarę Okoń – po pozytywnej odpowiedzi na maila lub bo pozytywnej rejestracji Słuchacza przez telefon.
 5. Numer konta do wpłaty wpisowego dla nowego Słuchacza UTW:

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu

tytułem: Imię i Nazwisko Słuchacza, wpisowe na I rok UTW 2021/2022

45 1090 1492 0000 0001 1090 1500

 1. Nie jest obowiązkowe dostarczenie zdjęcia do legitymacji Słuchacza, Słuchacz będzie mógł sam sobie wkleić zdjęcie do otrzymanej legitymacji .
 2. Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
 3. Słuchacze są zobowiązani do uczestnictwa w obowiązkowych wykładach UTW – jeden raz w miesiącu – w czasie trwania pandemii wykłady będą odbywały się w formie zdalnej poprzez stronę internetową MDK i Facebooku UTW.
 4. Słuchacze mogą zapisać się na zajęcia w sekcjach i kołach zainteresowań – dowolnie wybranych przez siebie , których szczegółowy program znajduje się w tygodniowym rozkładzie zajęć UTW.
 5. W czasie trwania pandemii na zajęciach należy przestrzegać dezynfekcji rak, limitu osób , odległości oraz przebywać na zajęciach w maseczkach zakrywając nos i usta .

INFORMACJE DLA STAŁYCH SŁUCHACZY UTW

 1. Biuro UTW – nieczynne kontakt tylko zdalnie i telefonicznie od 06 września 2021 r. we wtorek i czwartek w godzinach 10.00 – 12.00 – Koordynator Barbara Okoń , Tel: 91 327 87 65, mail to: utw@mdk.swinoujscie.pl (w inne dni nieczynne).
 2. Ponieważ zajęcia nie odbywały się w zeszłym roku wpisowe za rok akademicki 2021/2022 wynosi 25 zł i płatne będzie w drugim semestrze – w styczniu 2022 roku.
 3. Wpłaty należy dokonać na konto:

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu

tytułem: Imię i Nazwisko Słuchacza, wpisowe za rok akademicki UTW 2021/2022

45 1090 1492 0000 0001 1090 1500

 1. W związku z pandemią koronawirusa nie trzeba w pierwszym semestrze potwierdzać legitymacji UTW jest ona nadal ważna aż do drugiego semestru .
 2. Zajęcia w sekcjach rozpoczynają się z dniem 4 października 2021 roku zgodnie z nowym planem zajęć podanym przez Organizatora UTW.
 3. W związku z pandemią koronawirusa wszystkie zajęcia będą odbywać się z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności , które będą podane w osobnym regulaminie zajęć . Obowiązuje limit osób na zajęciach w danych salach ,
 4. Zapisy do sekcji i kół zainteresowań odbywają się na pierwszych zajęciach prowadzonych przez instruktorów i opiekunów grup
 5. Informacje o tygodniowym rozkładzie zajęć , jak i biuletyn informacyjny Nr 1 2021/2022 można pobrać ze strony internetowej www.mdk.swinoujscie.pl z zakładki Uniwersytet Trzeciego Wieku, lub pobrać w formie papierowej: biuletyny i plany zajęć będą wyłożone do odbioru przy biurze UTW.
 6. Aktualne informacje o UTW są też dostępne na FACEBOOK Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świnoujściu.

 

 

Skip to content