Zapraszamy na kolejny koncert – Koncert Finałowy w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Świnoujskie wieczory organowe – lato 2021. Kościół pw. Chrystusa Króla, pl. Kościelny 1, 27 sierpnia, początek koncertu o godz. 19.00. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasach MDK oraz bezpośrednio przed koncertem.

Prof. Andrzej CHOROSIŃSKI – ur. w 1949 r. w Warszawie. Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie organów prof. F. Rączkowskiego i w klasie kompozycji prof. T. Paciorkiewicza. W 1972 r. uczestniczył w kursie mistrzowskim u prof. Floor Peetersa w Belgii. Jest laureatem wielu konkursów organowych m.in. I nagrody Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Organowej w RFN i wyróżnienia w Konkursie Bachowskim w Belgii. Koncertuje niemal we wszystkich krajach Europy oraz obu Ameryk, a także w Korei Południowej i w Japonii.  Jest profesorem klasy organów w Akademii Muzycznej w Warszawie. Prowadzi także kursy mistrzowskie w kraju i za granicą.

Jest nie tylko mistrzem gry organowej, ale także kompozytorem oraz autorem licznych transkrypcji utworów orkiestrowych na organy. W swym artystycznym dorobku ma nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe – ponad 20 płyt. Jest konsultantem i autorem projektów budowy organów w Polsce oraz w Niemczech, Kanadzie i w Japonii.

Prof. Andrzej Chorosiński – geb. 1949 in Warschau. Er absolvierte Studien an der Hochschule für Musik in Warschau (Orgel bei Prof. F. Rączkowski, Komposition Prof. Paciorkiewicz). In 1972 nahm er am Meisterkurs bei Prof. Floor Peeters in Belgien teil. Er ist Preisträger vieler Orgelwettbewerbe, u.a. gewann er den ersten Preis des Internationalen Improvisationswettbewerbs in Deutschland und Auszeichnung des Bach-Wettbewerbs in Belgien. Er gibt Konzerte in allen europäischen Ländern und in Amerika aber auch in Südkorea und Japan. Er ist Professor an der Hochschule für Musik in Warschau (Orgel). Er führt auch Orgelkurse in Polen und im Ausland.

Er ist nicht nur Orgelmeister, aber auch Komponist und Autor vielerOrchesterstücke auf Orgel. In seinen künstlerischen Werken hat viele Radio-, TV-, und Plattenaufnahmen – über 20 Platten. Er ist ein Konsultant und Projektautor des Orgelbaus in Polen und in Deutschland, Kanada und Japan.

o. Rafał Kobyliński 

tenor, jezuita, doktor wokalistyki, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

Skip to content