Zapraszamy na kolejny koncert w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Świnoujskie wieczory organowe – lato 2021. Kościół pw. Chrystusa Króla, pl. Kościelny 1, 30 lipca, początek koncertu o godz. 19.00. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasach MDK oraz bezpośrednio przed koncertem.

Heinrich Wimmer, urodzony w 1964 roku w Altötting w Górnej Bawarii, od 14 roku życia pracował jako organista w swoim rodzinnym mieście. Studia w zakresie „katolickiej muzyki kościelnej” ukończył najpierw w Ratyzbonie, następnie wstąpił do klasy organów prof. Klemensa Schnorra w monachijskiej Musikhochschule i ukończył dalsze studia w zakresie głównego przedmiotu organy w 1989 r. z dyplomem koncertowym (artystyczny egzamin państwowy), a w 1991 r. z dyplomem klasy mistrzowskiej.

W 1985 roku Heinrich Wimmer został organistą w kościele parafialnym św. Jakuba w Burghausen an der Salzach. Tam zainicjował budowę nowych organów i założył międzynarodowy cykl koncertów organowych. Od 2014 roku jest również organistą w kościele klasztornym w Raitenhaslach, jak również w kościele pielgrzymkowym w Marienbergu, który z historycznymi organami Bayra z 1769 roku jest również popularnym miejscem corocznego cyklu koncertów. Wiele koncertował nie tylko w wielu niemieckich miastach, ale także do prawie wszystkich krajów europejskich, jak również do Izraela, Chin, Korei Południowej, Rosji i krajów bałtyckich. zagrał między innymi wszystkie dzieła organowe Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego i Maxa Regera. Ponadto jego szczególne zaangażowanie obejmuje nie tylko główne dzieła południowoniemieckiej muzyki barokowej, francuskiego klasycyzmu oraz niemieckiego i francuskiego romantyzmu, ale także wysokiej jakości, ale w dużej mierze nieznane kompozycje na organy i historyczne strunowe instrumenty klawiszowe.

Heinrich Wimmer dokonał prawykonania ponad 150 kompozycji organowych swojego byłego nauczyciela Oskara Sigmunda, jak również innych współczesnych kompozytorów niemieckich

Poza licznymi nagraniami radiowymi, nagrał do tej pory 41 płyt CD. Obok kompletnego przeglądu dzieł organowych Oskara Sigmunda i Walthera R. Schustera na renomowanych organach, nagrania zawierają również liczne portrety organowe mniej znanych, ale dla danego krajobrazu organowego ważnych instrumentów historycznych. Jako redaktor i autor Heinrich Wimmer opublikował w renomowanych wydawnictwach specjalistycznych artykuły naukowe na temat muzyki organowej, jak również biografie kompozytorów.

Dr hab. Piotr PIECHOCKI klarnecista, po ukończeniu Liceum Muzycznego im. H. Wieniawskiego

w Łodzi (specjalność klarnet -dyplom z wyróżnieniem) naukę kontynuował w Akademii Muzycznej w Łodzi na Wydz. Instrumentalnym w klasie klarnetu ad Adama Wierzby. Po studiach od 1986 r. na stałe związał się ze Szczecinem i został zatrudniony na stanowisku klarnecisty w Filharmonii im. M. Karłowicza, a rok później rozpoczął działalność pedagogiczną, prowadząc klasę klarnetu w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego oraz wykładowcą Szczecińskiej Filii Akademii Muzycznej w Poznaniu uzyskując kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuki muzycznej, równoważne z uzyskaniem stopnia naukowego doktora sztuki. Do roku 2010 współpracował z Orkiestrą Kameralną „Camerata Nova”. Obecnie prowadzi zajęcia na Międzynarodowych Warsztatach Polsko-Niemieckiej Orkiestry „Pomerania”, a także na warsztatach Międzynarodowej Orkiestry Symfonicznej „Talenty Szczecina”. Od 7 lat prowadzi Nadmorskie Letnie Kursy Muzyczne w Łebie w specjalności zespoły kameralne. Jest inicjatorem

i Dyrektorem Artystycznym Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego o międzynarodowym zasięgu. W 2017r. Otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pełną oddania pracę na rzecz szkolnictwa artystycznego w Polsce oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Obecnie jest klarnecistą Filharmonii im. M. Karłowicza i Dyrektorem Naczelnym Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Skip to content