Miejski Dom Kultury w Świnoujściu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pt: Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu.

Dokumenty do pobrania:

 1. Protokół z rozstrzygnięcia postępowania nr MDK.ZP.3.2020 (PDF)
 2. Informacja o otwarciu ofert (PDF – SKAN)
 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 (PDF)
 4. Ogłoszenie BZP
 5. SIWZ
 6. Zał. 1 – oferta
 7. Zał. 2 projekt umowy
 8. Zał. 2.1 OPZ
 9. Zał. 2.2 ZRF
 10. Zał. 2.3 STWIOR
  1. Część 1.1 Projekt wykonawczy – branża architektoniczna
  2. Część 1.2 Projekt wykonawczy – branża drogowa
  3. Część 1.3 Projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna
  4. Część 1.4 Projekt wykonawczy – branża elektryczna
  5. STWIOR
 11. Zał. 2.4 karta gwarancyjna – wzór
 12. Zał. 2.5 wykaz osób
 13. Zał. 4a oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 14. Zał. 4b oświadczenie
 15. Zał. 5 oświadczenie grupy kapitałowej
 16. Zał. 6 zobowiązanie do oddania zasobów
 17. Zał. 7 wykaz osób do SIWZ
 18. Zał. 8 wykaz robot do SIWZ
 19. Wzór oświadczenie RODO