Miejski Domu Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pt.: Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu.

Dokumenty do pobrania:

 1. Informacja o unieważnieniu przetargu (PDF)
 2. Informacja o otwarciu ofert (PDF)
 3. Pytania i odpowiedzi do postępowania cz.II (PDF)
 4. Pytania i odpowiedzi do postępowania (PDF)
 5. Ogłoszenie BZP
 6. SIWZ
 7. zal_1_oferta
 8. zal_2_projekt_umowy
 9. Zal_2.1_OPZ_popr.
 10. Zal_2.2_ZRF_popr.
 11. Zal_2.3 STWIOR
  1. Część 1.1 Projekt wykonawczy – branża architektoniczna
  2. Część 1.2 Projekt wykonawczy – branża drogowa
  3. Część 1.3 Projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna
  4. Część 1.4 Projekt wykonawczy – branża elektryczna
  5. STWIOR
 12. zal_4a_ośw. o braku podstaw do wykluczenia
 13. zal_4b_ośw.
 14. zal_5_oswiadczenie gr. kap.
 15. zal_6_zobow_do_oddania_zasobow
 16. zal_7_wykaz osob do siwz
 17. zal_8_wykaz_robot do siwz
 18. Wzór_oświadczenie_RODO