Miejski Domu Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pt.: Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu.

Dokumenty do pobrania:

 1. SIWZ (PDF)
 2. zal_1_oferta (DOC)
 3. zal_2_projekt_umowy (PDF)
 4. Zal_2.1_OPZ (PDF)
 5. Zal_2.2_ZRF (PDF)
 6. Zal_2.3 STWIOR (PDF)
  1. Część 1.1 Projekt wykonawczy – branża architektoniczna (ZIP)
  2. Część 1.2 Projekt wykonawczy – branża drogowa (ZIP)
  3. Część 1.3 Projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna (ZIP)
  4. Część 1.4 Projekt wykonawczy – branża elektryczna (ZIP)
  5. STWIOR (ZIP)
 7. zal_2.4_karta gwar wzor (PDF)
 8. zal_2.5_wykaz osob_(PDF)
 9. zal_4a_ośw. o braku podstaw do wykluczenia (DOC)
 10. zal_4b_ośw. (DOC)
 11. zal_5_oswiadczenie gr. kap. (DOC)
 12. zal_6_zobow_do_oddania_zasobow (DOC)
 13. zal_7_wykaz osob do siwz (DOC)
 14. zal_8_wykaz_robot do siwz (DOC)