Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, ogłasza przetarg, pisemny, nieograniczony, na 3 letnią dzierżawę części terenu położonego przy Muszli Koncertowej w Świnoujściu, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą o charakterze rekreacyjnym.

Przedmiotem przetargu jest grunt o powierzchni ok. 1 550 m2 położony w obrębie ewidencyjnym nr 2 Miasta Świnoujście przy Promenadzie w dzielnicy nadmorskiej, stanowiący część działki nr 10 objętej księgą wieczystą nr SZ1W/00016379/9 oraz działkę nr 17/29 objętej księgą wieczysta nr SZ1W/00018632/3.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Świnoujście, jest przeznaczona na prowadzenie działalności kulturalnej. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

1. Regulamin

2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 projekt umowy wraz z załącznikami

4. Załącznik nr 3 wzór protokołu

5. Załącznik nr 4 mapka terenu