Serdecznie zapraszamy, w tę sobotę 6 marca. na otwarcie wystawy prac Beaty Cedrzyńskiej i spotkanie z artystką. Wystawa „Powłoki – Zawsze fragment”, to współczesny portret człowieka, celnie obrazujący rzeczywistość. Sztuka nie udziela prostych odpowiedzi, ale pełniąc rolę lustra w którym możemy się przejrzeć, pozwala na chwilę refleksji nad kondycją człowieka i świata który nas otacza. Nie zawsze to co widzimy w lustrze sztuki nam odpowiada, ale pamiętajmy że to jednak nasz wizerunek. I warto wtedy, uważnie się sobie przyjrzeć, bo temu służy twórczość, w każdym, nawet najskromniejszym wydaniu. Ta wystawa to także chwila powrotu do normalności, próba przywrócenia czasu kiedy bezpośredni, bez lęku, kontakt z inną osobą budował kształt wspólnego Świata. Serdecznie zapraszamy w sobotę, 6 marca, między godzinami 17.00 a 20.00 do Galerii Sztuki Współczesnej ms44 przy ulicy Armii Krajowej 13. (wystawę będzie można zwiedzać w grupach 12-16 osobowych, z zachowaniem przepisów sanitarnych wymienionych poniżej) Zapraszamy.

Krytyk Krzysztof Jurecki, pisząc o twórczości Beaty Cedrzyńskiej, przywołał refleksję Wiesława Juszczaka: „O wartości mówić należy, powtarzam, nie jak o problemie, lecz jak o tajemnicy…” Wystawa jej prac, którą otworzymy 6 marca w ms44, jest prezentacją formalnie klasyczną, tak w treści jak i formie, lecz nie unikającą właśnie tajemnicy. Wybór tej artystki jest w części hołdem złożonym artystycznej prawdzie, ale i uznaniem dla decyzji o jej poszukiwaniu. Ten wymiar twórczości Cedrzyńskiej podniosła krytyczka Jolanta Ciesielska zauważając: “Metaforyczny sens poetyckich obrazów Beaty Cedrzyńskiej stwarza pomost pomiędzy ,<małą prawdą widzialnego i wielką prawdą niewidzialnego>…”. Tak więc 6 marca będziemy mówić o malarstwie i o poszukiwaniu odpowiedzi ułatwiających zrozumienie a być może nawet zaakceptowanie rzeczywistości. Ponieważ narracja, którą poprzez swoją twórczość prowadzi Beata Cedrzyńska jest zwodniczo prosta; nie jesteśmy figurami zamkniętymi, ale ciałem otwartym poprzez swoją cielesność. Ponieważ tylko świadomość przemijania, śmierci, czyni nas jednostkowymi. Im bardziej przemijamy, tym ważniejsza dla nas staje się wielowymiarowość tego procesu, w którym bezwolnie, rzadziej świadomie, uczestniczymy. A którego nie sposób zrozumieć lub zaakceptować, bez przyjęcia eschatologicznej złożoności metafizycznego świata, wypieranej przez dominującą nowoczesność. Emil Cioran, w swoich esejach twierdził, że współcześnie staliśmy się umysłami religijnymi, wyzutymi z wszelkiej religii. Rozumiemy potrzebę wiary, która rozpaczliwie przebija przez pseudo-sakralne obrazy naszej kultury masowej, ale nie umiemy jej doświadczyć.

Wnioski wysnute z analizy twórczości Beaty Cedrzyńskiej, skłaniają nas ku tej nieznanej i niepewnej dla współczesnego człowieka przestrzeni, pozbawionej natrętnych i łatwych znaków pop-kultury, zmuszając jednocześnie do formułowania pytań o sens rzeczy.

Beata Cedrzyńska urodzona w Gdańsku. Dyplom obroniła na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki w 1999 roku, promotor prof. Teresa Miszkin. W latach 2002-2012 zatrudniona na ASP w Gdańsku. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2016 roku. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, gdzie zatrudniona jest na stanowisku profesora.

Autorka i uczestniczka około 130 wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace prezentowały między innymi: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, Galeria Sztuki w Legnicy, Galeria Kaas w Innsbrucku, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Galeria Sandhofer w Innsbrucku i Salzburgu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Centrum Nauki i Sztuki-Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galeria Brotzinger Art w Pforzheim, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Galeria Refektarz w Kartuzach, Miejska Galeria Sztuki w Mosinie, Galeria Test w Warszawie, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, Galeria ZPAP w Łodzi, Galeria ZPAP w Szczecinie, BWA w Kielcach, BWA w Rzeszowie, BWA Galeria Sanocka, BWA Galeria Zamojska, BWA w Pile, MBWA w Lesznie, BWA w Olkuszu, BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim, BWA w Bielsko-Białej, BWA w Bydgoszczy, BWA w Wałbrzychu, BWA w Tarnowie oraz BWA w Szczecinie.

Laureatka wielu nagród, wyróżnień i stypendiów, między innymi: Grand Prix – Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nagrody kwartalnika “Format” 10. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych “Promocje 99“, wyróżnienia honorowego I Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych ,,Zdarzenia” 2000, Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni – Grand Prix VI Międzynarodowego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Gdynia 2011, wyróżnienia honorowego IV Międzynarodowego Biennale Obrazu ,,Quadro – Art” Łódź 2014, Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Gdańska 2014, Grant Rektora PJATK 2015 i 2016, wyróżnienia honorowego Jury 25 Festiwalu Malarstwa Współczesnego Szczecin 2016.

Prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Gdańsku, Galerii Sztuki w Legnicy, Galerii Sandhofer w Salzburgu, kolekcji BWA w Rzeszowie i BWA w Olkuszu, MBWA we Włocławku, w zbiorach prywatnych w Niemczech i USA.

Autorka licznych publikacji monograficznych: „OBRAZY”, „ZDERZENIA”, „OUTSIDER”, „OSOBNOŚĆ”, „CIAŁO I SACRUM. Retrospektywa.”, „POWŁOKI” (Biblioteka Narodowa). Teksty krytyczne (recenzje) autorstwa: prof. Marii Targońskiej, prof. Macieja Świeszewskiego, prof. Jacka Strzeleckiego, prof. ASP dr hab. Grzegorza Radeckiego, dr Andrzeja Saja, dr Doroty Grubby–Thiede, dr Krzysztofa Jureckiego, Jolanty Ciesielskiej, Jarosława Denisiuka, Jerzego Kamrowskiego, Małgorzaty Dorny (Wendrychowskiej), Andrzeja Pawełczyka.

Zdrowie i bezpieczeństwo zwiedzających wystawę i pracowników pozostaje dla nas priorytetem, dlatego uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

1. Do budynku zapraszamy w maseczce zakrywającej usta i nos.

2. Prosimy o zdezynfekowanie rąk płynem dostępnym przy wejściu.

3. Stosujemy zasadę bezpiecznej odległości – minimum 2 metry (zasada nie dotyczy opiekunów dzieci do 13 roku życia i osób z niepełnosprawnościami wymagających wsparcia asystenta).

4. Ograniczyliśmy liczbę zwiedzających, którzy mogą przebywać w tym samym czasie w galerii ms44. Limit ten wynosi 12-16 osób, nie licząc pracowników galerii.

Wystawie będzie towarzyszyć publikacja monograficzna: Beata Cedrzyńska – POWŁOKI / LAYERS, wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, ISBN 978-83-8127-402-9, recenzent: prof. Maria Targońska, teksty: dr Krzysztof Jurecki (Sakralność a kwestia nowoczesności sztuki Beaty Cedrzyńskiej. Założenia sztuki zawsze są istotne), Andrzej Pawełczyk (Powłoki – Zawsze fragment).

Katalog będzie dostępny, nieodpłatnie, dla galeryjnych gości. Już można rezerwować pojedyncze egzemplarze, naprawdę warto.

Skip to content