Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście po raz kolejny dołączył do nas podczas organizacji wydarzeń w naszych prawobrzeżnych filiach, jako Sponsor. Poznajcie zatem jednego z naszych patronów w sezonie letnim 2020.

Zespół portów Szczecin-Świnoujście, to uniwersalny i jeden z największych kompleksów portowych na Bałtyku, położony u ujścia Odry:

Dzięki znakomitej lokalizacji porty w Szczecinie i Świnoujściu, jako jedyne w kraju posiadają dostęp do wszystkich proekologicznych gałęzi transportu – morskiego, śródlądowego E-30 oraz kolejowego CE-59, E-59. Z kolei poprzez autostrady A11 i A20 porty skomunikowane są z europejskim systemem autostrad, a poprzez drogę krajową nr 3 (E-65) z południem Polski, Czechami i Słowacją i dalej na południe Europy.

W Świnoujściu, w południowej części portu znajduje się terminal promowy – lider połączeń promowych ze Skandynawią. W porcie w Świnoujściu zlokalizowany jest również terminal dedykowany obsłudze głównie suchych ładunków masowych takich, jak zboża, węgiel, czy ruda. Z kolei północna część tego portu, to port zewnętrzny z infrastrukturą do obsługi statków z paliwem LNG. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe – w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak i ładunki masowe – suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe dla towarów rolno-spożywczych. Łączne roczne obroty w obu portach to prawie 29 mln ton.

Porty zarządzane są przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście – Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, który zachęca inwestorów do finansowania, budowy i eksploatacji własnych terminali a także tworzenia przemysłu przyportowego. Dla zainteresowanych zapewniona jest infrastruktura dostępu zarówno od strony wody jak i lądu a także infrastruktura techniczna. Porty posiadają 140 ha wolnej przestrzenie do zagospodarowania przez przyszłych inwestorów. Misją obu portów jest: Tworzenie dogodnych warunków rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu jako najbardziej uniwersalnego kompleksu portowego na południowym Bałtyku.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu o naszym sponsorze.

Skip to content