Z przyjemnością zapowiadamy oczekiwaną z niecierpliwością w galerii ms44 wystawę prac Marty Jamróg, absolwentki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. To wybór nieprzypadkowy, Marta jest artystką której sztukę, podobnie jak twórczość: Magdy Moskwy, Beaty Ewy Białeckiej, Julii Curyło czy Beaty Cedrzyńskiej pokazywanych w ms44, można zdefiniować jako głęboko sakralną i symboliczną. Ikoniczna w formie i kształcie oferuje medytacyjną sferę, pozbawioną łatwych i natrętnych odpowiedzi współczesnej kultury masowej. Marta Jamróg w swoich działaniach artystycznych, proponuje powrót do korzeni obrazu, do praźródeł obrazowania, kiedy obraz pełnił funkcję magiczną i sakralną, a nie był wyłącznie estetycznym obiektem czym sytuuje się w przestrzeni współczesnej awangardy kulturalnej. Widać to szczególnie w jej muralach gdzie ascetyzm formy połączony jest z bogactwem znaczeń. Podczas wernisażu artystka zaprezentuje wyjątkowy mural, specjalnie zaprojektowany na okoliczność wyspy i wykonany na jednej ze ścian galerii. To trzeba zobaczyć. Zapraszamy serdecznie 11 września o godzinie 18.00 do galerii ms44.

Marta Jamróg w swoich działaniach artystycznych, proponuje powrót do korzeni obrazu, do praźródeł obrazowania, kiedy obraz pełnił funkcję magiczną i sakralną, a nie był wyłącznie estetycznym obiektem. Wyrażając się poprzez ascetyzm formy połączony z bogactwem znaczeń. Kompozycja obrazów oraz ich warstwa symboliczna, układ postaci i ich wzajemne relacje każą nam szukać odniesienia do szerokiej ikonosfery chrześcijańskiej, do tradycji sztuki sakralnej, średniowiecznego malarstwa tablicowego i oczywiście, malarstwa ikonowego. Równocześnie zderza ze sobą dwa nieprzystające do siebie porządki – archetypowy, wynikający z tradycji obrazowania oraz współczesny, czerpiący z otaczającej nas rzeczywistości i świata popkultury.

Emil Cioran, w swoich esejach twierdził, że współcześnie staliśmy się umysłami religijnymi, wyzutymi z wszelkiej religii. Rozumiemy potrzebę wiary, która rozpaczliwie przebija przez pseudo-sakralne obrazy naszej kultury masowej, ale nie umiemy jej doświadczyć. Sztuka Jamróg, jest, oczywiście, kulturowym elementem tego procesu, ale co znacznie ciekawsze, również dowodem na to, że triumfujące profanum, kształtujące jednowymiarowego człowieka nie musi być całym doświadczeniem współczesności. Marta Jamróg jest indywidualistką, uważa tę cechę za immanentne prawo twórcy, a to wyklucza uczestnictwo w jakiekolwiek programowej grupie. Jeśli jest nawet niewolniczką własnej postawy, to taki wybór jest znakomitym pretekstem do sprzeciwu wobec marketingowej opresji „płynnej” post-sztuki. Brakiem słuchu dla ideologicznego marketingu jej sprzedawców, na rzecz „Małych emocji”, opowieści o prostych uczuciach, które stały się Wielką narracją – Wielką nieobecną współczesnego świata. Brakującą figurą awangardy. Można śmiało założyć, że Jamróg, świadomie przyjęła postawę sprzeciwu charakterystyczną dla „filozofii buntu” Alberta Camusa; jej wymiar niezgody na rzeczywistość poświadcza gotowość do samostanowienia i podjęcie decyzji o byciu podmiotem, a nie przedmiotem, w twórczym procesie. Mówiąc: jestem zdolna do buntu wobec egzystencjalnego ale i kulturowego determinizmu, artystka staje się „człowiekiem zbuntowanym”. Bunt wywodząc z obszaru sztuki.”

Marta Jamróg | Malarstwo, rysunek, mural, dokumentacja fotograficzna

Otwarcie wystawy 11 września o godzinie 18.00 w ms44

Miejska Galeria Sztuki Współczesnej ms44

Świnoujście ul. A. Krajowej 13

Wystawa potrwa od 11 września do 31 października 2021r.

kurator

Andrzej Pawełczyk

tekst krytyczny

Barbara Haręża

Marta Jamróg (O.R.B.)

Urodzona w 1983 w Jaśle. Mieszka i tworzy w rodzinnym mieście na Podkarpaciu

Ukończyła: Małopolski Uniwersytet Ludowy we Wzdowie– szkoła rękodzieła artystycznego. Dyplom z haftu, 2002-2004 r. Uniwersytet Wrocławski Etnologia dyplom magisterski z wyróżnieniem, 2008 r. Uniwersytet Wrocławski Filologia Ukraińska licencjat, 2009 r. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, studia podyplomowe, pracownia Andrzeja Bednarczyka, dyplom z wyróżnieniem 2019 r.

Wystawy:

Galeria U, Wystawa zbiorowa, „ Anarchia w Kosmosie”, Wrocław 2008

Galeria Oczami, wystawa zbiorowa, Wrocław 2013

Free Friends Fest, wystawa indywidualna, Jasło 2017

Ursa Maior, indywidualna stała wystawa Dziesięciu Dzikon, Uherce 2018

Miejska Galeria Sztuki w Chorzowie MM, V Triennale Malarstwa Animalis, Chorzów 2020 BWA Wrocław, I Huty Staną, Dominika Łabądź, wystawa zbiorowa, Wrocław 2020

Bar Czeremcha, Jaśliska 2021

Galeria CSW Solvay „ Czy jest Jakieś Wyjście Stąd”, wystawa zbiorowa, Kraków 2021

Skip to content