Dyrektor Miejskiego Domu Kultury  w Świnoujściu, ogłasza przetarg , pisemny, nieograniczony, na okres 3 lat, części terenu położonego przy Muszli Koncertowej w Świnoujściu, z przeznaczeniem na pod działalność gospodarczą

Przedmiotem przetargu jest grunt o powierzchni ok. 2.507 m2 położony w obrębie ewidencyjnym nr 2 Miasta Świnoujście przy Promenadzie w dzielnicy nadmorskiej, stanowiący część działki nr 10  objętej księgą wieczystą nr SZ1W/00016379/9 oraz działkę nr 17/29 objętej księgą wieczysta nr SZ1W/00018632/3.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Świnoujście, jest przeznaczona na prowadzenie działalności kulturalnej. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

Pliki do pobrania:

Informacja wyborze

Regulamin przetargu

Druk oferty

Projekt umowy

Oświadczenie oferenta

Graficzny plan terenu