ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/MDK/ORG/2012 z dnia 19.04.2012r.

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: „Kompleksowa obsługa sanitarna imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w 2012 roku obejmująca czas przygotowań i realizacji imprez”  CPV 90.00.00.00-7

Szczegółowy opis zapytania w pliku do pobrania

Plik do pobrania – Załącznik Nr 1

Plik do pobrania – Załącznik Nr 2

Plik do pobrania – Załącznik Nr 3