Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu ogłasza: Publiczny przetarg pisemny nieograniczony na ” Dostawę fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego dla Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu”

Zmiana nr 1

Zmiana nr 1a

Pliki do pobrania

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ – druk oferta

zał. nr 2 – projekt umowy

zał. nr 2.2 do umowy 

zał. nr 3 do SIWZ

zał. nr 4 do SIWZ

zał. nr 5 do SIWZ

zał. nr 6 do SIW

zał. nr 7 do SIWZ

zał. nr 8 do SIWZ

zał. nr 9 do SIWZ

zał. nr 10 do SIWZ