MDK/ZP/1/2015

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu ogłasza: Publiczny przetarg pisemny nieograniczony na ” Modernizację akustyczną Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Chopina 30″

Zawiadomienie o wyborze

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź nr 1

Pliki do pobrania

SIZW do pobrania

Instrukcja pobrania dokumentów

Formularz ofertowy

Wykaz wycenionych elementów 

Wykaz dokumentacji projektowej

Gwarancja

Oświadczenie art. 24

Oświadczenie art. 22

Grupa kapitałowa

Wykaz osób

Wykaz części

Wykaz robót

Umowa projekt

Zakres rzeczowy

Karta gwarancyjna

Dokumentacja budowlana

Opinia techniczna

STWOIR architektura

STWOIR elektryka

SYTUACJA

RZUT SCENY I STANOWISKA AKUSTYKA

LOKALIZACJA

ELEWACJA SCENY

SCHEMAT ROZM. KONSTR.

DETAL A – ŚCIANA SCENY

ZMIANA MOCOWANIA

OPIS TECHNICZNY 

WYTYCZNE AKUSTYKI

PRZEDMIAR BUDOWLANY

PRZEDMIAR ELEKTRYCZNY