Miejski Dom Kultury W Świnoujściu reprezentowany przez Dyrektora ogłasza

konkurs ofert na opracowanie scenariusza oraz wykonanie pokazu pirotechnicznego i pokazu laserowego podczas imprezy plenerowej „Sylwester Miejski 2015” w Świnoujściu, organizowanej przez Miejski Dom Kultury w Świnoujściu w terminie 31 grudnia 2015 roku.

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego można pobrać w budynku Miejskiego Domu Kultury, w Dziale Organizacji Imprez (ul. Wojska Polskiego 1/1, pok. 321, tel. 91 327 87 64) lub ze strony internetowej www.mdk.swinoujscie.pl. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Gawle.

Oferty należy składać w budynku Miejskiego Domu Kultury, w Dziale Organizacji Imprez ul. Wojska Polskiego 1/1, 72 – 600 Świnoujście w zamkniętych kopertach opatrzonych jedynie napisem KONKURS – POKAZ SYLWESTROWY 2015 osobiście lub drogą pocztową (Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72 – 600 Świnoujście, Dział Organizacji Imprez, decyduje data wpływu)

w terminie do 4.12.2015 r., do godz. 15.30

 

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Pliki do pobrania

Pełny opis konkursu – regulamin

Załącznik nr 1 do konkursu