Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu

ogłasza przetarg ofert, pisemny, nieograniczony, na 3 letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej część terenu przyległego do budynku zaplecza Amfiteatru przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu, na prowadzenie „Ogródka gastronomicznego”.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 673m2, położona w obrębie nr 6 Miasta Świnoujście, stanowiąca część działki nr 18, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi Księgę Wieczystą Kw. Nr 9017. Nieruchomość stanowi własność Gminy Świnoujście, jest przeznaczona na prowadzenie działalności kulturalnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

W FORMIE PLIKÓW OTWIERAJĄCYCH SIĘ:

1.      Ogłoszenie  /upload/file/og_oszenie_przetargu_(1).pdf

2.      Regulamin /upload/file/regulamin_przetargu.pdf

3.      Formularz ofertowy /upload/file/formularz_ofertowy.doc

4.      Projekt umowy /upload/file/projekt_umowy_na_dzier_aw_terenu.pdf

5.      Mapka terenu /upload/file/mapa_terenu.pdf

6.      zdjęcia